Περιγραφή θέσης

Ο κάθε Διαχειριστής (Project Manager) αναλαμβάνει την πλήρη διαχείριση μιας Πλατφόρμας της Athens Direct, όπως για παράδειγμα της Door2Door.gr ή της Invites.gr. Κάθε Διαχειριστής θα είναι υπεύθυνος, μεταξύ άλλων, για:
• Την προβολή και προώθηση της Πλατφόρμας με στόχο την προσέλκυση νέων
πελατών.
• Τη σωστή εξυπηρέτηση των πελατών.
• Την επικοινωνία με τους προμηθευτές ή εξωτερικούς συνεργάτες.
• Την επίλυση οποιουδήποτε προβλήματος προκύψει.
• Οτιδήποτε έχει σχέση με την απρόσκοπτη λειτουργεία της Πλατφόρμας.

Κάθε Διαχειριστής θα έχει βοήθεια από Συνεργάτες και Junior Consultants κι αν επιτρέπουν τα οικονομικά της Πλατφόρμας, θα μπορεί να προσλάβει και δική του ομάδα, αποκλειστικά για την υποστήριξη της Πλατφόρμας. Η κάθε Πλατφόρμα θα λειτουργεί ως “Shop in shop” εντός της Athens Direct, με προοπτική αυτονόμησή της, όπου ο Διαχειριστής θα γίνει Συνέταιρος/Μέτοχος της νέας εταιρείας που θα προκύψει. Οι Διαχειριστές θα λειτουργούν βάσει επίτευξης προσυμφωνημένων στόχων, οπότε και ένα σημαντικό τμήμα της αμοιβής τους θα είναι συνάρτηση των οικονομικών αποτελεσμάτων που θα επιτύχουν. Ο κάθε Διαχειριστής θα έχει σημαντική αυτονομία και ευχέρεια κινήσεων και πρωτοβουλιών, ώστε να πετύχουν τους στόχους που θα έχουν τεθεί εξ’ αρχής.

 

Χαρακτηριστικά των υποψηφίων

• Να έχουν αποφοιτήσει από ΑΕΙ σχετικό με διοίκηση επιχειρήσεων.
• Να έχουν τουλάχιστον 3-5 χρόνια εμπειρία σε ανάλογη θέση project management.
• Να γνωρίζουν το χώρο του τουρισμού και το χώρο της Πλατφόρμας που θα αναλάβουν.
• Να έχουν επιχειρηματική νοοτροπία και οργανωτικές/διαχειριστικές ικανότητες.
• Να έχουν ομαδικό πνεύμα και να μπορούν να λειτουργήσουν ως ηγέτες/μέλη μιας
ομάδας.
• Να είναι πολύ καλοί στην επικοινωνία με πελάτες, συνεργάτες και προμηθευτές.
• Να επιδεικνύουν επαγγελματισμό, σεβασμό, αξιοπιστία, ειλικρίνεια και υπομονή.

 

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνήσουν με το κον Στάθη Περδίκη, διευθυντή της
Athens Direct, στο 210 3318576 ή να στείλουν το βιογραφικό τους στο
Stathis.perdikis@athensdirect.gr.

Αν επιθυμείτε να αποκτήσετε κι εσείς τον Προσωπικό σας Ταξιδιωτικό Σύμβουλο,
συμπληρώστε παρακάτω την ανάλογη φόρμα και θα επικοινωνήσουμε μαζί σας.

Ιδιώτης/Ελεύθερος Επαγγελματίας

    Εταιρεία/Οργανισμός